• รับทุบตึก รื้อถอนโครงสร้าง โรงงาน บ้าน อาคาร

  • รับประมูลงาน ซื้ออาคารโครงสร้างเหล็ก คอนกรีต

  • รับรื้อถอนภายในอาคาร สำนักงาน หรือ ร้านค้า

  • รับเทปูนคอนกรีต คิดราคาตามพื้นที่